BAŞKAN

Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

II.BAŞKAN

Prof. Dr. Selahattin Ünal

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

SEKRETER

Prof. Dr. Hasan Özkan

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

SAYMAN

Doç. Dr. Mehmet Arhan

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

ÜYE

Prof. Dr. Necati Örmeci

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı